Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Anh Quân
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Anh Quân
 • Vị trí muốn ứng tuyển: IT Business Analyst
 • University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi., trình độ Đại học
 • Vietnam Japan University – Vietnam National University, Hanoi., trình độ Sau đại học
 • Giám đốc tại QTD Team – Print on Demand
 • Nhân viên tại B&Company Vietnam Co., Ltd
 • Nhân viên tại Wine Vietnam Co., Ltd
 • Nhân viên tại Koei Tecmo Software Vietnam. Ltd
 • Agile
 • Market Research
 • React Native
 • ReactJS
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Photoshop
 • Teamwork
 • Kỹ năng giao tiếp

E-commerce Project Operator seeking to transition to Business Analyst. Having both an MBA in Yokohama - Japan and front-end coding skills, I can bring great value and be a strong bridge between both stakeholders and development team in projects’ ...