Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Thuận
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Thuận
  • Vị trí muốn ứng tuyển: HR, Marketing
  • UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ILA VIETNAM LTD
  • Nhân viên tại ARGO FURNITURE

I am organized, whole-hearted and interested in teaching new language, I will also be a self-confident and clearheaded person. I am looking for an opportunity to work in a creative and dynamic company. I have the ability to deal with different kinds ...