Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Cảnh Duy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Cảnh Duy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Event Marketing
  • Chuyên viên tại Group O Agency & Iksel Communications
  • Nhân viên tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ UTS
  • Chuyên viên tại Công ty TNHH DV TM Tân Cường Minh (TCM)
  • Chuyên viên tại Công ty TNHH DV TM Tầm Nhìn Chiến Lượt (SVA)

đã từng làm qua các vị trí Senior Event Exe, Senior Field Supervisor, Senior Operation Supervisor, với tinh thần trung thực trách nhiệm, tôi hi vọng có thể được đóng góp cho công ty