Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thành Hiệp
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thành Hiệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale Manager
  • Universityofeconomicandlaws, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Dariufoundation
  • Nhân viên tại CPViệtNamCorporation
  • Nhân viên tại RSMDTLAuditing
  • Nhân viên tại HoaSenGroup
  • Giám đốc tại SYSteelVina

Intergrity,Community&Dedication.7yearsof experienceinInternalcontrol,AuditingaswellasSale &Management.Withvariousexperienceandopenmind,confidentandwillingtotakeanychallengeand roles.Tobeanessentialpartofagreatcoporation