Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hoàng Hải Trí
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hoàng Hải Trí
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Product, process
  • BACH KHOA UNIVERSITY HO CHI MINH CITY , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION
  • Nhân viên tại LONG KIM CO., LTD

Tốt nghiệp đại học Bách khoa Hồ Chí Minh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm