Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Văn Cường
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Văn Cường
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Back End Developers
  • Đại Học Công Nghiệp Hà Nội , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Altplus Việt Nam
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần TimeBird

Tôi mong muốn được làm việc ở môi trường lập trình chuyên nghiệp, ở đó tôi có thể phát triển kỹ năng chuyên môn, học hỏi thêm kiến thức lập trình mới để hoàn thành xuất sắc công việc ...