Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Quốc Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Quốc Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: CEO thời trang
  • Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Công ty TNHH Thời trang ELISE
  • Trưởng phòng tại Công ty CP thương mại, sx và dv Mặt Trời Vàng
  • Trưởng phòng tại Công ty CP M2 Việt Nam

Cử nhân CNTT tại trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội