Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chu Thái Sơn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Chu Thái Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • University of Economic and Technical Industries , trình độ Đại học
  • NIIT, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Informatics Digital Technology Company
  • Nhân viên tại Trung Anh Developing Investment Ltd
  • Nhân viên tại VNG Corporation

Tốt nghiệp University of Economic and Technical Industries, NIIT, 8 năm làm việc tại VNG Corporation