Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dương Xuân Lộc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dương Xuân Lộc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Duty Manager/Assitant Front Office
  • VIETNAMESE AUSTRALIAN VOCATIONAL COLLEGE, trình độ Cao đẳng
  • HUE UNIVERSITY COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES , trình độ Đại học
  • Giám đốc tại VINPEARL LUXURY ĐÀ NẴNG
  • Chuyên viên tại FOUR POINTS BY SHERATON ĐÀ NẴNG
  • Chuyên viên tại FUSION MAIA RESORT ĐÀ NẴNG
  • Nhân viên tại MOONLIGHT HUE HOTEL

“Treat people the way like we would like to be treated” drives me into hospitality mindset