Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Minh Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Minh Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Phó phòng QL thiết bị/ QLSX
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội, trình độ Đại học
  • Phó phòng tại Công ty Samsung SDV Vietnam
  • Phó phòng tại Công ty cổ phần VPP Hồng Hà
  • Kỹ năng quản lý
  • Tin học văn phòng

- Mong muốn có được cơ hội phát huy những khả năng, kỹ năng, những kiến thức và kinh nghiệm có được của bản thân trong công việc. - Góp phần xây dựng công ty phát triển, đồng thời nâng cao ...