Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Khánh Vy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Khánh Vy

Tôi là người hòa đồng và vui vẻ. Mong muốn tìn được công việc mới phù hợp với bản thân