Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đức Việt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Việt

Tôi đang tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân được phát triển hơn nữa, góp phần xây dựng công ty vững mạnh