Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Tường Vân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Tường Vân

A diligent and accomplished staff, with over 2 years working experience.I am seeking for a job that can give me a chance to exhibit my strength, improve my skills and experience. I employ my naturally friendly and helpful persona, engendering ...