Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thành Đạt
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thành Đạt

- Mong muốn được làm việc trong lĩnh vực kĩ thuật cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định và gắn bó lâu dài. - Mục tiêu trở thành một kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật, xử lý các vấn ...