Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Trọng Nhân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Trọng Nhân

Có công việc ổn định, trở thành nhân viên giỏi. Rèn luyện được thêm nhiều kỹ năng cũng như nhanh nhẹn t rong xử lý tình huống!