Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Thế Lăng
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Thế Lăng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng nhân sự
  • Đại học KTQD, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Công ty TNHH SBGEAR VINA
  • Trưởng phòng tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng lãnh đạo

- Ổn định công việc, và ổn định cuộc sống. - Cùng vơi ban lãnh đạo công ty phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh. - Cùng công ty bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển