Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đăng Quang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đăng Quang

Tôi có nhiều năm trong ngành nhân sự kiêm hành chính. Là người nhạy bén, có khả năng lãnh đạo tốt