Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Chuyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Chuyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Kinh doanh
  • Đại học Kinh tế TP.HCM, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Việt Sun
  • Chuyên viên tại Sàn giao dịch BĐS Trần Anh
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần đầu tư Bất Độ ng Sản Thiên Minh
  • Tin học văn phòng