Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thanh Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thanh Hằng

- Phấn đấu để tương lai được làm việc ở một vị trí cao hơn phù hợp với khả năng của mình, nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của công ty và lợi ích cá nhân