Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoài Bảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoài Bảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kỹ sư thiết kế
  • ĐH Nông Lâm Tp.Hcm, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại UCHDA VIỆT NAM
  • Nhân viên tại Nihon Connection
  • AutoCAD
  • CAD 2D
  • 3D Artist

- Muốn tìm hiểu và phát triển bản thân trong lĩnh vực thiết kế. -Phát huy tối đa phần kiến thức của mình đã được học để tham gia thiết kế. - Tăng thu nhập cá nhân. -Sử dụng phần mềm ...