Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Thị Hạnh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Thị Hạnh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Trình Dược Viên
 • HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại MEDIPHARCO-TENAMYD CENTRAL PHARMACEUTICAL COMPANY
 • Nhân viên tại HOSPITAL OF HUE UNIVERSITY MEDICINE AND PHARMACY
 • Nhân viên tại HOSPITAL OF HUE UNIVERSITY MEDICINE AND PHARMACY
 • Nhân viên tại KING SHOES SHOP
 • Nhân viên tại THE TUTORING CENTER
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Teamwork
 • Microsoft Office