Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Henry Nguyễn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Henry Nguyễn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: VISUAL MERCHANDISING LEADER
  • HCMC OPEN UNIVERSITY , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NGHI HUNG TRADING & SERVICE COMPANY
  • Nhân viên tại PASSION INTERIOR
  • Nhân viên tại EBIV JOINT STOCK COMPANY
  • Nhân viên tại PINES INTERNATIONAL ACADEMY - BAGUIO CITY, PHILIPPINES
  • Nhân viên tại EBIV Joint Stock Company

Tốt nghiệp HCMC OPEN UNIVERSITY