Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Lương
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Lương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • University Economic Ho Chi Minh , trình độ Đại học
  • Fundamentals of digital marketing , trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Best Platform Agency
  • Nhân viên tại Best Platform Agency

University Economic Ho Chi Minh