Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Lê Uyên Trinh
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Lê Uyên Trinh

3-years experienced executive on HR sector having knowledge of labor law & total rewards, especially focus on employee relation & employee engagement. Enthusiasm, inquisitive, acumen and a general understanding of labor issues are my strength ...