Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đức Anh
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Anh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Luật sư
 • Hanoi Law University, trình độ Đại học
 • Université libre de Bruxelles (Free University of Brussels), Belgium, trình độ Sau đại học
 • Nhân viên tại Paralegal at Aliat Legal, Vietnam
 • Nhân viên tại Associate at Leadco Legal Counsel, Vietnam
 • Nhân viên tại International Trade Intern at Vietnam Trade Office in Belgium, Luxembourg and the European Union
 • Nhân viên tại Legal Trainee at Appleton Luff International Lawyers, Belgium
 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý công việc
 • Tư duy logic

Energetic Vietnamese lawyer with extensive knowledge and expertise in legal practice ranging from investment law, commercial law, dispute resolution to international trade law.