Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Trần Sang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Trần Sang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer intern
  • Academy of Cryptography Techniques, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Freelancer
  • Nhân viên tại Mobile ID Company Software
  • Java
  • HTML
  • CSS

I was graduated. I am want to become a web developer. I will use my knowledge and experience to grow up your comapy.