Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Lam Kiều
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Lam Kiều

Vận dụng hiệu quả các kiến thức và kĩ năng sẵn có về Quản Trị Chất Lượng để nhận diện vấn đề ảnh hưởng chất lượng của công ty và có giải pháp phù hợp để kiểm soát và cải tiến ...