Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Đông Nghi
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Đông Nghi
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Logistic / Sales / Marketing
 • Open University of HCMC, trình độ Đại học
 • Univerrsity of Labour and Social Affair, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Hang Luong Company
 • Chuyên viên tại Royal Enfield
 • Nhân viên tại Superdry
 • Chuyên viên tại PICOTI
 • Chuyên viên tại HIMALAYAS VIETNAM
 • Merchandiser
 • Manager
 • Sales
 • Lập kế hoạch
 • Marketing
 • Microsoft Office

Salesperson with 4 years experience, now working as Director's Assistant, my code of working is: hard-working but smart working, creative and highly responsible, always willing to learn - that's the way to become successful. Looking for professional ...