Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Gia Thuật
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Gia Thuật

I earned a bachelor of Business Administration. I'm good at Project management (Multi tasks, time, budget management...) and experience in working with 3rd parties, great communication skills in both English and Vietnamese. As a newbie, I have a ...