Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Vũ Ái Nhã
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Vũ Ái Nhã
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Executive
  • Nhân viên tại LOCK&LOCK HCM CO., LTD
  • Nhân viên tại HIIP CO., LTD
  • Nhân viên tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD