Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Xuân Trường
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Xuân Trường
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Logictic
  • Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Cinema Teambuilding & Event

Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh