Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phùng Trọng Hưng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phùng Trọng Hưng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Front End
  • Ho Chi Minh City University of Technology , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Global CyberSoft
  • Nhân viên tại XSPERA Viet Nam

I'm a Junior developer with more than 1 year of experience work both front-end and backend, with knowledge of Object-oriented programming, Analysis and Design and DatabaseDesign. And the goal in the next 3 years will become Full-stack Web Developer.