Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hiếu Nghĩa
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 11 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hiếu Nghĩa
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Developer
 • University of Science , trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Hesty (Java spring-boot framework + spring cloud microservice)
 • Nhân viên tại Integrate with third party of bank (Fico)
 • Nhân viên tại Vnwalls Garden
 • Nhân viên tại S-wifi
 • MongoDB
 • MySQL
 • SQL
 • REST API
 • Git
 • Java
 • NodeJS

I am seeking a position as a Senior Developer where I can work in a challengingenvironment and I can use all knowledge from more years to help your company develop andcreate more value.