Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Quân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Minh Quân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • RMIT VIETNAM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại YOUNET MEDIA/BUZZMETRICS – YOUNET GROUP
  • Nhân viên tại YOUNET MEDIA/BUZZMETRICS – YOUNET GROUP

RMIT Alumni who graduated with distinction with 5 years in the role of Account/Customer Success & Team Leader of SAAScompany providing MarTech solution from their early days as a start-up; acquire certain knowledge about digital marketingas being a ...