Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Bảo Lâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Bảo Lâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Project Sales Executive
  • Nhân viên tại Song Song CO., LTD
  • Nhân viên tại NAITO VIETNAM CO., LTD

Knowledge of mechanics, electricity, software with 5 years of being a mechatronics student of PFIEV. With more than 2 years working as a B2B Project Sales Executive at FDI Company and Vietnamese conglomerate