Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thanh Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thanh Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nodejs
  • Nhân viên tại VITOP MEKONG COMPANY
  • Nhân viên tại APP CORE

Tốt nghiệp CAN THO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY