Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Duc Hoang
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Duc Hoang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: kĩ sư phần mềm
  • Vinh University of Technology Education, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HAHALOLO
  • C#
  • ASP.NET
  • Web API
  • MongoDB

Tốt nghiệp  Vinh University of Technology Education