Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Phan Minh Đức
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Phan Minh Đức
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Kinh doanh Kỹ thuật
  • TONDUCTHANG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • FENGCHIA UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • VIETNAM LOGISTICS AND AVIATION SCHOOL, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại RICHMOON CO-LTD
  • Nhân viên tại ANHDUC IEST CO. LTD
  • Microsoft Office
  • Tư duy logic
  • Creative

I have a lot of knowledge in activities which is relate to Import-export, Trade and Logistics, Electrical Equipment and Automation, Sales.Skill in English, Negotiation, Convince. Expected with some software such as Excel, Outlook and other software ...