Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đình Sơn
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đình Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý Giám đốc / Nhân viên Kinh doanh
  • SAIGON TOURISM VACATIONAL COLLEGE, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại THUY SAKURA HOTEL&SERVICED APARTMENT
  • Nhân viên tại THE REVERIE SAIGON HOTEL
  • Nhân viên tại VIET EXCURSION
  • Teamwork
  • Giải quyết vấn đề
  • English

With over 5 years working in Hospitality Industry,I am confident to bring my experiences to contribute for the company. In that 5 years in Front Office Department I learn a lot as a bellman , Receptionist and Supervisor. From that, I will ensure ...