Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Quang Minh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Quang Minh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Android Developer
 • University of Finance - Marketing, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại YOUALO
 • Nhân viên tại Columbia Asia International Hospital
 • Nhân viên tại TGL Solution
 • MVV
 • Kotlin
 • Android SDK
 • SQL
 • Github

Experienced tech professional vast in Java and Kotlin. Offering solid knowledge of objectoriented, data structure and MVVM design.