Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Anh Dũng
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Anh Dũng

Tôi là một người năng động nên tôi luôn muốn khám phá những điều mới, khám phá những ý tưởng mới. Hy vọng tôi sẽ là một phần của bạn đang tìm kiếm.Điểm mạnh: tinh thần cầu tiến, ...