Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hưng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hưng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Front End VueJS DEV
  • Nhân viên tại Startup company
  • Nhân viên tại Topica Native

có các kĩ năng cần thiết về IT, từ tự mở công ty, và tạo ra trang forum redpillvn