Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Minh Huyền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Minh Huyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assitant Marketing
  • Nhân viên tại DigiX Marketing Communications JSC
  • Nhân viên tại DENTSU VIETNAM

Tốt nghiệp đại học INTERNATIONAL UNIVERSITY, VIETNAM, chuyên ngành Business AdministrationCó kinh nghiệm về marketing, đã từng làm qua các vị trí như Assistant Marketing  Manager, Account Executivevà nhiều dự án ...