Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Minh Tâm
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Tâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: hành chính nhân sự
  • Nhân viên tại TTHN WHITE PALACE PHẠM VĂN ĐỒNG (PRE - OPENNING)

Có niềm đam mê lớn với ngành Quản trị nhân sự và luôn nỗ lực phấn đấu hết mình vì đam mê.