Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đức Đạt
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Đạt
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Project Manager
 • Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, trình độ Đại học
 • Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM, trình độ Sau đại học
 • Trường Doanh Nhân PTI, trình độ Sau đại học
 • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY AA LONG AN
 • Trưởng nhóm tại CÔNG TY CỔ PHẦN D VÀ D
 • Lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý