Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Chính
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Chính
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên Truyền thông
  • Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội , trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Âu
  • Chuyên viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng thuyết trình

- Tìm kiếm môi trường chuyên nghiệp để học hỏi, nâng cao, hoàn thiện các kỹ năng cho bản thân hơn nữa. - Thể hiện được năng lực để có cơ hội thăng tiến, tìm kiếm những mức thu nhập cao ...