Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Ngọc Hiếu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Ngọc Hiếu

Tôi mong muốn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, được làm việc trọng một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được ghi nhận những cống hiến cho doanh nghiệp, có cơ hội phát triển ...