Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Giang Văn Hoàng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Giang Văn Hoàng

Tôi là một người có tinh thần học hỏi và chịu áp lực công việc, luôn cập nhập trao dồi những kiến thức chuyên ngành. Tôi đã có một năm kinh nghiệm về Digital Marketing