Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Đại Hùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Đại Hùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer intern
  • FPT Polytechnic College of Student Practice, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại FPT Polytechnic College of Student Practice
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Tin học văn phòng

Em đang tìm kiếm công việc mới phù hợp với khả năng của bản thân, tích lũy thêm được nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong vị trí đảm nhận