Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Văn Thông
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Văn Thông
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Developer intern
  • Industrial University of Ho Chi Minh , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Telecom Joint Company ACT
  • Java
  • HTML
  • CSS
  • MVC

My name is Thông, Võ Văn Thông. I will graduate from college in Dec 2020. I am very passionate about learning and IT, especially about Java Development and others programming language. I usually find chance for me on vietnamworks.com or ...